Педагогічний колектив

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада (основний працівник чи сумісник)

Освіта

Предмети, які викладає, педагогічне навантаження

Кваліфікаційна категорія     (для майстрів в/н , керівників гуртків тарифний розряд).
 

Педагогічне

звання

(рік присвоєння)

Робітничий розряд

 і з якої професії

Загальний пед. стаж (років)

Державні та відомчі нагороди

(дата останньої нагороди)

Заклад, який закінчив, рік закінчення

Спеціальність та кваліфікація за дипломом

 1.  

Боса

Ганна

Григорівна

Заступник директора

з НВР

основний

 

Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка     2000р.                  

Вчитель географії і біології.

Географія

Екологія

Біологія і екологія

Біологія

Основи галузевої економіки і підприємств

Спеціаліст

другої категорії

 

 

 

17

Подяка УОН

Кіровоградської ОДА

2016р.

 1.  

Лень

Михайло

Миколайович

Заступник директора

з НВР

основний

Кіровоградський державний пед. університет ім.В.Винниченка.

1999 р.

«Початкове навчання».

Вчитель початкових класів

Охорона праці

83год.

Гурток

сучасної естрадної

пісні

Спеціаліст

 

 

.

11р.

керівника гуртка

 

 

 

 

 

25

Подяка УОН

Кіровоградської ОДА

2019р

 1.  

Баширова

Ірина

Олександррівна

 

Викладач загально-освітніх

дисциплін

сумісник

Кіровоградський державний пед. університет ім.В.Винниченка.

2012р.

«Історія»

Історик. Вчитель історії та географії

Історія України

Всесвітня історія

Громадя

нська освіта

Людина і світ

Основи трудового законодавств

Спеціаліст

 

 

7

 

 1.  

Бирса

Юлія

Сергіївна

Викладач загально-освітніх

дисциплін

основний

Кіровоградський державний пед. університет ім.В.Винниченка.

2012р.

«Філолог»

Вчитель

української мови і літератури

та зарубіжної літератури

Українсь

ка мова, література

зарубіжна література

Спеціаліст

 

 

7

 

 1.  

Гордієнко

Олена

Володимирівна

 

Викладач загальноосвітніх предметів

основний

Дніпропетровськкий національний університет

ім.О. Гончара

2018р.

 

.  

 

Ступінь вищої освіти бакалавр

Напрям підготовки  «Біологія»

Пр. лаборант                                                  ( Професійна кваліфікація лаборант

(біологічні  дослідження)

 

Хімія

Фізика

Астрономіія

Фізика і асторономія

Основи

енергозбереження

Основи

електротехніки

Бакалавр

 

 

1

 

 1.  

Данилова

Юлія

Леонідівна

Викладач загально-освітніх

дисциплін

сумісник

Кіровоградський державний пед. університет ім.В.Винниченка.

2012р.

«Математика»

Математик. Викладач  математики

Математика

 

Спеціаліст

другої категорії

 

 

 

6

 

 1.  

Калужська

Валентина

Олексіївна 

                          

Викладач

спеціальних дисциплін

сумісник

 

Полтавський кооперативний інститут

1989р.

 

«Технологія і організація громадського харчування»

Інженер-технолог

 

 

 

Техноло-гія приготування борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства

Організація виробництва та обслуговування Облік, калькуляція та звітність

Устаткування ПХ

Спеціаліст 

вищої

категорії

 

2017р.

Викладач методист

 

 

25

 

 

 1.  

Мармалюк

Юлія

Анатоліївна

 

Викладач загально-освітніх дисцип

лін

основний

Кіровоградський

державний

педагогічний

університет 

ім. В.Винниченка 

        1999р.

«Трудове навчання (обслуговуюча праця)

 і основи інформатики»

Вчитель трудового навчання

(обслуговуюча праця) і основ інформатики

Технології

Інформатика

Захист Вітчизни

Інформаційні технології

Професійна етика

Техніка пошуку роботи.

Ділова етика та культура спілкування

Спеціаліст

вищої

категорії

 

 

 

20

Подяка УОН Кіровоградської ОДА

2019р.

 1.  

Ойченко

Ірина

Борисівна

 

Викладач загально-освітніх

дисциплін

сумісник

Кіровоградський

державний педагогічний університет ім.В.Винниченка

2011р

 

«Педагогіка і методика середньої освіти.

Мова та література німецька

Вчитель німецької та англійської мови та зарубіжної літерату основно і старшої школи

Англійсь ка мова

 

Спеціаліст

другої

категорії

 

 

 

 

5

 

 1.  

Ткаченко

Валентина

Володимирівна

Викладач

спеціаль- них дисцип

лін

основний

 

 

Хмельницький

технологічний

інститут

побутового

обслуговування

1979р.

«Технологія швейних виробів»

Інженер-технолог

Технологія в/о.

Матеріалознавство.

Спецмалювання.

Обладнанання швейного виробництва

Історія костюма

Спеціаліст вищої категорії

 

 

2019р.

Викладач-мето

дист

 

 

40

Держвна стипендія Президента України

Н.№43 2018р.

Нагрудний знак Сухо млинського

2011р.

Нагрудний знак «А.С.Макаренка»

2009р.

 1.  

Трояновський

Федір

Карпович

Викладач

загально-освітніх

дисциплін

основний

Одеський

педагогічний

інститут

ім.К.Д.Ушинського

1991р.

«Фізичне виховання»

Викладач фізичної культури

 

Фізична культура і здоров´я

 

Гурток загальна фізична підготовка

Спеціаліст

I категорії

 

11р.

Керівник гуртка

 

 

33

Подяка департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА

2015р. 

 1.  

Пшенична

Наталія

Сергіївна

Майстер

в/н з професії  кухар;

кондитер

основний

Кіровоградський комерційний технікум

2010р.

 

«Технологія харчування». Технолог.

 

12р.

 

 

5 розр.

кухар

4р.

конди

тер

9

Подяка департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА

2014 р.

 1.  

Сагайдак

Галина

Павлівна

Майстер

в/н з професії кравець; закрійник

основний

 

Вітебський

індустріально-педагогічний технікум

1984р

«Технологія швейного виробництва»

Технік-технолог

майстер в/н

 

14р.

 

 

2017р.

Майстер в/н    

I кат.

 

6 р.

кра

вець

4р.

закрійник

 

 

35

Нагрудний знак „Відмінник освіти України”

2008р.

Почесна грамота

обласної ради

2016р.

 1.  

Стензя

Надія

Вікторівна

Майстер

в/н з професії кравець

основний

Вітебський

індустріально-педагогічний

технікум

1990р.

«Швейне виробництво»

Технік-технолог

майстер в/н

 

 

14р.

 

2016р.

Майстер в/н  

I кат.

 

6р.

кра

вець

 

 

 

37

Нагрудний знак „Відмінник освіти України”

2008р.

Подяка облдержадміністрації

2019р.

 1.  

Швидка

Наталія

Вікторівна

 

Майстер

в/н з професії кравець;

закрійник

основний

 

Кіровоградський державний педагогічний університет

ім.В.Винниченка

2011 р.

«Креслення, педагогіка і методика

середньої освіти. Трудове навчання»

Вчитель трудового навчання

Конструювання та моделювання одягу

 

Основи

конструювання одягу

Основи креслення

Малювання та ліплення

Гігієна та санітарія виробництва

 

 

14р.

 

 

 

Спеціаліст

I кат.

 

2019р.

Майстерв/н  

I кат.

 

 

6р.

кравець,

7р. закрій

ник

 

25

Подяка МОН

2018р.

 1.  

Ткачук

Надія 

Василівна

 

Методист

основий

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування

1982р.

 

«Технологія швейних виробів»

Інженер-технолог

 

Спеціаліст вищої категорії

 

2015р.

Викладач-методист

 

 

36

Подяка Кіровоградоблради

2018 р.

Відмінник освіти України

2001 р.

Нагруд. знак „Антон Макаренко”

2008 р.

 1.  

Павловська

Альона

Євгенівна

Соціальний педагог

основний

Кіровоградський державний педагогічний університет

ім.В.Винниченка.

2009р.

«Практична психологія»

Практичний психолог в закладах освіти, соціальний педагог

 

Спеціаліст

другої категорії

 

 

 

7