Учнівська сторінка

Управління  освіти,  науки,  молоді  та  спорту  облдержадміністрації інформує,  що  рішенням  обласної  ради  від  19  травня  2017  року №  290  “Про обласну  стипендію  студентам  вищих  та  учням  професійно-технічних навчальних  закладів”  змінено  алгоритм  призначення  обласної  стипендії студентам  вищих  навчальних  закладів.  Відповідно  до  вказаного  рішення, обласна стипендія буде призначатися  і учням професійно-технічних навчальних закладів.

Звертаємо  увагу, що  обласна  стипендія  буде  призначатися  за  підсумками навчального року, починаючи з 2018 року.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровоградської

обласної ради

19 травня 2017 року

№ 290

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну стипендію студентам вищих та учням  професійно-технічних

навчальних закладів

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.  Обласна  стипендія  студентам  вищих  та  учням  професійно-технічних навчальних  закладів  призначається  на  конкурсних  засадах  та  фінансується  за рахунок  коштів  обласного  бюджету,  (далі  —  обласна  стипендія).  Виплата  є разовою.

2.  Розподіл  обласної  стипендії  здійснюється  комісією  з  питань призначення  обласної  стипендії  студентам  вищих  та  учням  професійно-технічних навчальних закладів (далі — комісія).

3.  Щороку  призначається  12  обласних  стипендій,  розмір  яких визначається  з  розрахунку мінімальної  заробітної плати, у  кожній  номінації — З  стипендії:

I місце — 2 мінімальні заробітні плати — 1  стипендія;

II місце — 1,5 мінімальні заробітні плати -  1  стипендія;

III місце — 1  мінімальна заробітна плата -  2 стипендії.

4.  Призначення  обласних  стипендій  здійснюється  щороку,  починаючи  з 2018 року до Міжнародного дня студента, який відзначається  17 листопада. Переможцям вручається Сертифікат встановленого зразка.

5. Обласна стипендія призначається учнівській та студентській молоді, яка зайняла І,  II та III місця за номінаціями:

номінація  за  наукові  та  освітні  досягнення:  особам,  які  здійснюють винахідницьку  діяльність,  мають  патенти,  публікації  у  фахових  наукових виданнях,  брали  участь  у  наукових  конференціях  міжнародного  та всеукраїнських  рівнів,  переможцям;  та  призерам  Всеукраїнських  предметних олімпіад  та  Всеукраїнських  конкурсів  наукових  робіт,  переможцям  конкурсу-захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук України;.....—  - номінація  за  творчі досягнення:  переможцям  (лауреатам,  дипломантам) всеукраїнських,  міжнародних  конкурсів,  інших  загальнодержавних мистецьких заходів, а також за вагомий особистий внесок у галузь культури;

номінація  за  спортивні  досягнення:  переможцям  та  призерам спортивних змагань обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів.

 

II. ПРИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСНОЇ СТИПЕНДІЇ

1.  Обласна  стипендія  призначається  молоді  віком  від  16  до  35 років  - учням  професійно-технічних  та  студентам  зищих  навчальних  закладів Кіровоградської  області  державних,  комунальних  та  приватних  навчальних закладів  незалежно  від  їх  підпорядкування  та  фінансування,  які  протягом попереднього  навчального  року  відзначилися  у  науково-дослідницькій, спортивній, творчій та громадській діяльності.

2.  Кандидати  на  отримання  обласної  стипендії  до  15  вересня  поточного року'  реєструються  на  офіційному; сайті  управління  освіти,  науки,  молоді  та спорту  облдержадміністрації,  -»де;  вказують  прізвище,  ім’я  по  батькові, навчальний  заклад,  курс,  факультет,  здобутки  за  попередній  навчальний  рік тощо.

3.  Управління  освіти,  науки,  молоді  та  спорт}'  облдержадміністрації здійснює  перевірку  достовірності  поданої  інформації,  у  тому  числі  із залученням  навчальних  закладів,  інших  установ  та  організацій,  до  01  жовтня повідомляє претендентів про результати розгляду.

4. Після розгляду заявок претенденти  на отримання  обласної  стипендії до 10  жовтня  подають  до  управління  освіти,  науки,  молоді  та  спорту облдержадміністрації  заяву  на  участь  у  конкурсі  та  копії  підтверджуючих документів  (дипломів,  сертифікатів,  грамот,  публікацій,  інших  документів), завірені особистим підписом заявника.

5. На  підставі  розгляду матеріалів  претендентів  комісія  приймає  рішення щодо відзначення обласною стипендією. При  визначенні  претендента  на  отримання  обласної  стипендії  перевага надається  (за черговістю) переможцям змагань, фестивалів, конкурсів, олімпіад: міжнародного рівня, всеукраїнського рівня, обласного рівня, районного та міського рівнів.

6. Навчальні  заклади  сприяють участі учнівської та  студентської молоді у конкурсі  на  здобуття  обласної  стипендії,  а  саме:  відповідно  до  запиту управління  освіти,  науки,  молоді  та  спорту  облдержадміністрації  надають наявну  інформацію про здобутки претендентів на отримання стипендії.

7.  Підставою  для  виплати  обласної  стипендії  є  розпорядження  голови облдержадміністрації,  яке  формується  на  підставі  протокольного  рішення комісії  з  питань  призначення  обласної хтипендії  студентам  вищих  та  учням професійно-технічних навчальних закладів.

8. Первинні документи претендентів на обласну стипендію зберігаються  в управлінні  освіти,  науки,  молоді  та  спорту  облдержадміністрації  протягом 6 місяців з дня  їх розгляду комісією.

 

III. РОБОТА КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСНОЇ СТИПЕНДІЇ СТУДЕНТАМ ВИЩИХ ТА УЧНЯМ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

3.  До  складу  комісії  входять  представники  вищих  та  професійно-технічних  навчальних  закладів,  студентського  самоврядування,  молодіжних громадських організацій,  керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації,  до  функціонатьних  повноважень  яких  належить  реатізація державної політики  в  гатузі  освіти,  науки,  культури,  фінансів  та  комунікацій  з громадськістю.  Посадовий  склад  комісії  затверджується  рішенням  обласної ради.

2.  Комісія  розглядає  документи  претендента  на  обласну  стипендію  та визначає стипендіатів.

3. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює її секретар.

4.  Рішення  комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів — голос головуючого є вирішаїьним.

5. Засідання комісії є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин від її загального складу.

6.  У  разі  відсутності  члена  комісії  із  числа  керівників  структурних підрозділів чи керівників  громадських організацій  - участь у засіданні беруть  їх заступники, на яких покладено виконання повноважень.

7. Рішення комісії оформляється протоколом.

 

IV. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ОБЛАСНОЇ СТИПЕНДІЇ

1.  Фінансування  обласної  стипендії  здійснюється  за  рахунок  коштів обласного бюджету.

2.  Головним  розпорядником  коштів  обласного  бюджету  щодо фінансування  обласної  стипендії  є управління  освіти,  науки,  молоді  та  спорту облдержадміні страції.

3.  Головний  розпорядник  коштів  під  час  формування  бюджетного  запиту на наступний рік враховує потребу в коштах для виплати обласної стипендії.

4.  Департамент  фінансів  обласної  державної  адміністрації  під  час формування  проекту  обласного  бюджету  на  відповідний  рік  передбачає бюджетні  асигнування,  необхідні  для  виплати  обласної  стипендії  на  підставі бюджетного запиту головного розпорядника коштів.

5.  Підставою  для  виплати  обласної  стипендії  є  розпорядження  голови обласної державної адміністрації.

6. Обласна стипендія  є додатковою та виплачується незатежно  від виплат у навчатьному закладів.  Фінансування обласної стипендії здійснюється шляхом перерахування  коштів  головним  розпорядником  на  карткові  рахунки стипендіатів.


 

Наші хлопці - найсильніші, найспритніші, найкращі!

«Виготовлення рослинних композицій в стилі слов’янської школи»

Лабораторно-практична робота з предмета «Історія флористики» за такою темою проводилась в нашій групі № 8. Ми працювати колективно, результатом роботи був кошик з штучними квітами, центром композиції якого стали соняшники – символи Сонця.

Ми вже вміємо виготовляти сувенірні ялинки та символ Нового року – овечку, ікебани різної тематики, картини із солоного тіста та з використанням техніки «ниткографія», квіткові композиції,  домашні обереги.

    

      

      

            

* * *

  

Ми вже готові святкувати Великдень

* * *

​     

 Українські сорочечки від наших майстринь

* * *

Разом навчаємось і разом проводимо вільний час      

      * * *

Наша група навчилася нарізати овочі так, як це роблять справжні кухарі          

* * *

А наші бутерброди не тільки гарні на вигляд, а ще й дуже смачні!   

 

 

 Коли ми прийшли на навчання до ліцею, то навіть не сподівалися, що через рік зможемо самі виготовляти такі смачні торти і тістечка, звичайно, з допомогою майстра Наталії Сергіївни.